deutsch
srpski
Русский
English
Ana i Vuk, 2016.
Prijavljuvanju prethodi audicija.
Učešće svih 9 muzičara potpomažu donatori.