deutsch
srpski
Русский
English
colluvio istražuje nove puteve
Mladi muzičari znaju da cene ono posebno u colluvio-u; uvežbavanje velikih dela kamerne muzike sa mogućnošću višestrukog izvodjenja na medjunarodnoj turneji, zatim intenzivan rad nastavnika moguć zbog malog broja učesnika, zatim multinacionalna kulturna razmena na samom kursu, raznoliki utisci sa turneje i srdačno, prijateljsko druženje.

Takvi ekskluzivni uslovi mogući su jedino uz pomoć kulturnog donatorstva (Kulturförderung) i unapredjivanja medjunarodne razmene studenata (Förderung des internationalen Jugendaustausches). Te troškove su do sada preuzimali na sebe pored nekih privatnih donatora , KulturKontakt Austria i Republika Štajerska


proširenje colluvio-a - češće colluvio

Sa sredstvima kojima, za sada godišnje raspolaže, colluvio može biti organizovan samo jednom u toku godinu dana. Medjutim, veliki odziv kod publike kao i kod učesnika, motiviše organizatore da polja delovanja colluvio-a prošire na mogućnost održavanja kursa, i/ili neke njegove varijante, 2 puta godišnje. Sve zainteresovane strane imaju istu želju. Postoje tri konkretna plana:

a) projekat u dosadašnjem opsegu
b) produženje turneje na Moskvu
c) projekat obogatiti još značajnijom dimenzijom unapredjivanja saradnje i razumevanja medju narodima:
Muzička ideja i sprovodjenje kursa ostaju kao i do sada, ali učesnici dolaze iz Austrije, Nemačke i svih 6 republika bivše Jugoslavije: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije sa Autonomnim pokrajinama Kosovo i Vojvodina, Crne Gore i Makedonije. Koncertna turneja bi se trebalo da se proširi u sve te zemlje.

Nove ideje za budućnost colluvio-a mogu se ostvariti jedino putem priliva novih finansijskih sredstava.

colluvio traži nove donatore i sponzore!

predlozi, molim na MeinhardHoller@colluvio.com ili telefonski, pogledati kontakt