deutsch
srpski
Русский
English
docenti 2016
individualne sposobnosti u kontekstu kamernog koncertiranja

pedagoški koncept

Mladi muzičari visokog instrumentalnog nivao se sreću (uglavnom prvi put) da bi zajedno intenzivno uvežbavali majstorska dela kamerne muzike. Pod kompetentnim vodjstvom dostižu u roku od 10 dana veoma visoki kvalitet koji prelazi u zrelost koncertiranja. Motivacija igra veoma veliku ulogu.