deutsch
srpski
Русский
English
Gut Hornegg
Svake godine colluvio poziva veoma talentovane mlade instrumentaliste, posle uspešno položene audicije da dodju na dobru "Gut Hornegg" u Austriji. Pod kompetentnim vodjstvom uradiće se veoma zahtevan program koji će zatim biti predstavljen na koncertnoj turneji kroz Austriju, Nemačku, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju.....

colluvio na ovom intenzivnom kursu kamerne muzike računa na uzajamno dejstvo zabave, smeha i visoko koncentrisanog rada u ansamblu.
Od 9 učesnika sastavljaju se tri klavirska tria, svaki u postavci klavir, violina, čelo. Takodje i klavirski kvarteti u postavci klavir, violina, viola, čelo mogu doći u obzir, onda se utoliko povećava broj učesnika. U svakom slučaju postaviće se samo 3 sastava, tako da ogroman intenzitet rada kao i najfinije nijansiran rad budu zagarantovani:
3 predavača - 9 do 10 učesnika - 20 dana (10 dana celodnevni intenzivni kurs i 10 dana turneja) i otrpilike 5 probnih koncerata za vreme kursa u privatnim okvirima.

6 do 7 nastupa na koncertnoj turneji, verovatno Gut Hornegg - Beč - Minhen - Ljubljana - Split - Sarajevo - Beograd..... pred otvorenom i brojnom publikom. Veliki medijski interes prateći naravno i tok kursa, a nekad i radio snimanje koncerata.

Postizanje kvaliteta kroz obostranu inspiraciju
Svih 9 učesnika čine zajedno jednu radnu muzičku zajednicu. colluvio omogućava mladim muzičarima kroz dnevnu praksu (izmedju ostalog na probnim koncertima) i kroz završnu turneju, rad koji se svojim najvećim delom orijentiše ka stvaranju iskustava putem praktičnog muzičkog izvodjaštva, koje je teško dobiti učešćem na sličnim kursevima kamerne muzike.
Jezici na kursu su trenutno: nemački, srpski ili hrvatski, ruski i engleski.

Nakon uspešno okončanog kursa, atmosfera na turneji je veoma opuštena. Nastupi koji se nižu donose takodje i uzbudjenje sa sobom, svaki koncert je korak napred.

"Mladi muziciraju za mlade"
Ovaj sadržaj je za colluvio veoma važan. Naš cilj je da se mladi zainteresuju za klasičnu muziku i da se motivišu za kulturnu razmenu. Ko to može bolje postići od mladih muzičara?

Razmena studenata na više nivoa
Gut Hornegg sa svojom harmoničnom prirodom je idealno mesto da se, uz bavljenje muzikom, ljudi bolje i bliže upoznaju. Tu i kasnije na turneji, mladi muzičari približavaju jedni drugima ono što su doneli iz zemalja iz kojih dolaze: jezik, istoriju, način života, kulinarstvo, muzika i td. To pomaže da se predrasude smanjuju. Svake godine radjaju se kvalitetna i trajna prijateljstva. Muzički i privatni kontakti ostaju i preko granica država.

Donatorstvom postići optimalne uslove

Mladi muzičari znaju tu posebnost colluvio-a da cene:
Uvežbavanje velikih dela kamerne muzike i mogućnost višestrukog izvodjenja na medjunarodnoj turneji; veoma intenzivan rad zbog malog broja učesnika; medjunacionalna razmena na kursu; raznoliki utisci sa turneje; srdačno, prijateljsko zajedništvo.

Takvi ekskluzivni uslovi mogući su samo uz pomoć kulturnog donatorstva (Kulturförderung) i unapredjivanja medjunarodne razmene studenata. Do sada su taj deo finansiranja preuzimali, pored nekih privatnih organizacija KulturKontakt Austria i Land Steiermark (Republika Štajerska).