deutsch
srpski
Русский
English
Olena, Tijana, Nenad 2015.
OČEKUJE SE, da se izabrano delo u tehničko-muzičkom smislu veoma dobro uvežba i do poslednjeg tona zaista savlada, i po mogućnosti ispoštuje i muzički kontekst (studirati partituru eventualno uz pomoć snimaka). To se mora pre početka kursa dogoditi, zato što na kursu ostaje veoma malo vremena za individulano vežbanje.

Postoji takodje mogućnost, pored časova kamerne muzike, da se radi i neko solo delo, ako za to ima dovoljno vremena. Note za pratnju zbog sviranja sa lista, molimo, ponesite.

Program biće sastavljen od profesora, pripremljen od učesnika, za vreme trajanja kursa uvežban i na koncertnoj turneji izveden. Ako pored ovoga ostane još vremena za uvežbavnje nekih dela kamerne muzike ili za solo instrumente, to je za kurs još bolje.