deutsch
srpski
Русский
English
Dmytro i Polina u Rubinštajnovoj sali u Minhenu, 2013.
KulturKontakt Austria dodeljuje stipendije baš mladima iz istočne i južne Evrope da bi im učešće na kursu bilo uopšte omogućeno.
Svi ostali učesnici kursa se takođe mogu raspitati kod colluvio-a za dalju finansijsku podršku. Pravo na plaćanje umanjene cene ne postoji. Molbe za stipendije uputite na colluvio.

Da bi eventualno smanjili troškove, učesnicima se preporučuje da se obrate konzulatu svoje zemlje u Austriji, zbog dobijanja stipendije, ili preduzimanja neke druge odgovarajuće mere.
Dalje, preporučuje se učesnicima ili njihovim prijateljima (u koliko su muzičari), da se učlane u društvo GVL Berlin. Ta organizacija preuzima 50% troškova muzičkih kurseva.

I muzičke akademije finansijski podržavaju učešće na colluvio-u ili plaćaju deo putnih troškova.