deutsch
srpski
Русский
English
Lucija Mušac, 2016.
Novi učesnici se biraju na osnovu audicije. Pri tome vođe kursa imaju priliku da utvrde muzički nivo učesnika, da shodno njihovim sposobnostima oforme ansambl i za njega odaberu kompoziciju.


ROK za SLANJE SNIMAKA je 15. 02. 2020.

Do 01.03.2020. će svaki učesnik biti obavešten da li je odabran za colluvio.

15.03.2020. je ROK za PRIJAVE, kada kotizacija mora biti uplaćena i kada prijavni formular mora stići - vidi "kako se prijaviti".

Mogu se slati video- ili audio-snimci. Sva tri predavača će poslušati snimke i potom zajednički odabrati devet učesnika. Postoji i dodatna mogućnost izvođenja pred jednim od tri predavača lično. Audicija bi trebalo da ubedljivo predstavi učesnika i da sadrži solistička i obavezno i kamerna dela. Svaki učesnik odlučuje sam kako da se najbolje predstavi. Stroga pravila kao za audicije u orkestru ne postoje, pa se kompozicije mogu slobodno birati.
Snimke i biografiju pošaljite kao dodatak mailu ili link ka njima na MeinhardHoller@colluvio.com, kako bi mogli biti prosleđeni svim predavačima.

Pored muzičkih sposobnosti, otvorenost kao i visoka motivacija su uslov za učešće na ovom zahtevom projektu.