deutsch
srpski
Русский
English
Elizabeta, Sofija i Friederike 2015.
kvalitet putem uzajamne inspiracije

Svih 9 učesnika čine zajedno radni muzički kolektiv. Od samog početka stoji koncertiranje kao glavni cilj rada. Prvoga dana kursa sva tri ansambla odsviraće program, u prisustvu predavača kao i ostalih učesnika, tako da će postati svima jasno na čemu treba raditi. Tokom kursa u večernjim časovima i prijatnoj atmosferi, održavaće se tzv. trening-koncerti (kućni koncerti), kojom prilikom će ansambl izvoditi po pravilu ceo program. Ta predstavljanja pružaju priliku da se osmotri stanje stvari, napredak ali i shvati ono što se još mora uraditi narednih dana. Pri tom je objektivni odnos prema realnom, mladim muzičarima najsnažniji indikator. Ako se predavačima kursa učini bitnim, napraviće se analiza nastupa da bi se stečeno iskustvo najbolje iskoristilo u radu sledećih dana ili na sledećem koncertu.

Tako učesnik svakodnevno biva svedokom svog individualnog napretka, kao i napretka svog i ostalih ansabala. Radom na taj način postiže se živa razmena, a ne konkurencija. Generalnu probu za prvi koncert turneje, predstavlja zadnji kućni koncert. Tome koncertu prisustvuje brojnija publika.

Takvom dinamikom nastupa colluvio omogućava mladim umetnicima rad koji se snažno orijentiše prema praksi stvaranja muzičkog iskustva. Rad tog intenziteta gotovo je nemoguće sresti na sličnim kursevima kamerne muzike.

Retke slobodne sate, polaznici koriste za sopstveno vežbanje. Kolektivni doživljaji i svest o odgovornosti za uspeh dolazeće turneje, motivišu za dodatno vežbanje u slobodno vreme.