deutsch
srpski
Русский
English
koncert u Deuschlandsbergu, 2002.
Kurs kamerne muzike colluvio se bazira na uzajamnom dejstvu izmedju zabave i visoko koncentrisanog rada u ansablu. Učesnici su studenti muzike ili završavaju svoje školovanje. Svi imaju iza sebe dugogodišnje muzičko obrazovanje i nosioci su nagrada sa raznih takmičenja.


Fino doterivanje kamerno-muzičkog rada omogućeno je kroz neuporedivo veliku muzičku podršku predavača na kursu:

Troje predavača za instrumente klavir, violina i violončelo, posvećuju se kamerno-muzičkom radu sa samo 9 učesnika i to 10 dana, a takodje ih prate i na turneji koja se organizuje po završetku kursa i traje takodje 10 dana. Formiraju se tri tria u sastavu klavir, violina i violončelo. Takodje, može se formirati i klavirski kvartet u sastavu klavir, violina, viola i violončelo, tada se povećava broj učesnika. U svakom slučaju, ostaju samo tri ansambla, tako da intenzitet rada biva zagarantovan.

Svaki ansambl ponaosob uvežbava jedno celo, višestavačno delo, ide sa njim na turneju i čini do poslednjeg koncerta jednu muzičku grupu. Sa svakim ansamblom radiće se često i duže od 7 časova dnevno, smenjivaće se samo profesori instrumenata. Tim putem rešavaju se specifični problemi vezani za svaki instrument posebno. Probe i časovi nastavljaju se i za vreme turneje.

Jezici sporazumevanja su trenutno nemački, srpski ili hrvatski, ruski i engleski.

klavirski trio, klavirski kvartet, klavirski kvintet
colluvio se bavi kamernom muzikom, pre svega klavirskim triom, a kada projekat to zahteva, i klavirskim kvartetom ili klavirskim kvintetom. Čisto gudačka kamerna muzika, na primer gudački kvartet se ne uzima u program, zbog toga što se grupe formiraju direktno na kursu, te je onda teško uvežbati upravo ono najvažnije - a to je intonacija.