deutsch
srpski
Русский
English
Gut Hornegg se nalazi sa južne strane alpa
umetnici koji vode kurs

Jurij Kot, klavir (Ukrajina), prof. fakulteta muzičke umetnosti u Kijevu
Olivera Milić-Hiršer, violina (Srbija), prof. u Školi za muzičke talente, Ćuprija, Srbija
Meinhard Holler, violončelo (Austrija), prof. violončela u Minhenu


Poslednjih dana kursa
Claus-Christian Schuster, klavir (Austrija)
će raditi sa sva tri ansambla.